Dağlı Çevre Olarak Çalışma ve Uzmanlık Alanlarımız

ÇED( Çevresel Etki Değerlendirme)
 
Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtımı
 
Içme ve Proses Suyu Şartlandırma
 
Çevre Lisansı ve Çevre İzni (Deşarj, Emisyon, Gürültü Kontrol İzni) ve İşletme Belgesi
 
Tüm Çevre Konularında Danışmanlık
 
Işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 
ISO 9001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
 
Atık Değerlendirme
 
Çevre Düzenleme ve Peyzaj